S radosťou oznamujeme, že sme sa zapojili do projektu “Olejko chráni prírodu”

Ako to funguje? Pri našej škôlke sme umiestnili nádobu na zber použitého oleja. Následne sa tento olej odovzdá na recykláciu. Každá kvapka sa počíta v boji za udržateľnú budúcnosť! Týmto krokom prispievame k ochrane životného prostredia a učíme aj detičky o dôležitosti udržateľnosti. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci!