Múdri drobci

Čo ponúkame

Vzdelávací proces našej škôlky je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

Vzdelávanie obohacujeme o princípy a stratégie Montessori pedagogiky.

Škôlka je dvojtriedna, menší kolektív, preferujeme zmiešanú skupinu, detičky sa tak učia vzájomnej pomoci a podpore a veľa sa od seba naučia.

Ponúkame celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť. Po dohode možnosť večerného stráženia za príplatok.

Pre detičky máme denný plán rozdelený na edukáciu a hry, starostlivo pripravený predškolskými pedagógmi tak, aby rešpektovali ich vek, možnosti, schopnosti a bez problémov ho zvládali. Ak vaše dieťatko stále používa plienky, môžeme spolu s vami citlivo skúsiť pomôcť, aby sa ich postupne zbavilo. Pre staršie detičky, ktoré už zvládnu aj náročnejšie úlohy bude edukačný program prispôsobený ich potrebám a požiadavkám.

Edukačné a iné aktivity

Okrem edukačných aktivít budú mať vaše ratolesti aj program rozvíjajúci ich talent a záujmy. Pripravili sme pre ne krúžky, kde budú môcť zdokonaľovať svoje pohybové, tanečné, výtvarné alebo jazykové schopnosti. Každé dieťa je jedinečné a má predpoklady na niečo iné, preto budú naše pani učiteľky viesť svojich malých škôlkárov k tomu,čo ich baví a podporovať ich v roztomilom snažení. Každoročne absolvujeme s deťmi plavecký a korčuliarsky kurz na ľade.

Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.

Ovládať aspoň jeden cudzí jazyk je v dnešnej dobe takmer nevyhnutné. Predškolský vek je ideálnym pre začiatok jeho výučby, preto je do nášho vzdelávacieho plánu zaradená angličtina. Hravou formou, ktorá je súčasťou každého dňa dokážu naše pani učiteľky detičky zaujať a motivovať, cudzí jazyk sa tak pre ne stane zábavou a budú v ňom rýchlo napredovať, čo položí pevný základ pri pokračovaní výučby angličtiny na základnej škole. Učíme sa pomocou obrázkov, krátkych videí, veselých pesničiek, básničiek a množstva didaktických pomôcok. Každý týždeň sa deti naučia jednu pesničku alebo básničku k téme. Informácie , čo sa práve učíme dostanete vy rodičia emailom každý týždeň.

Naša škôlka, ako jedna z mála na Slovensku je vybavená interaktívnym kobercom MagicBox s pracovnou plochou 200x125cm

Mávnutím čarovného prútika premení podlahu na strhujúci svet plný zábavy a učenia hravou formou. Toto elektronické multimediálne zariadenie je veľmi efektívne pri bežnej výuke, výučbe cudzieho jazyka, ale i pri poruchách učenia alebo fyzickom hendikepe. Prirodzeným spôsobom rozvíja pamäť, intelektový potenciál, koncentráciu, správne rozhodovanie a komunikačné schopnosti. Učí deti vzájomnej spolupráci, tolerancii a pomáha zdokonaľovať ich hrubú a jemnú motoriku. MagicBox získal niekoľko významných medzinárodných odborných ocenení a budeme radi, ak pomôže rozvíjať schopnosti vášho dieťatka.

V zdravom tele zdravý duch, preto pohyb na čerstvom vzduchu je ďalším naším dôležitým programom dňa.

Na našom dvore sa dosýta detičky vyšantia, či zahrajú na pieskovisku alebo preliezačkách. U nás dbáme na zdravý vývin detí a preto máme s lektorkou cvičenia na zdravý chrbátik a nôžky – prevencia plochonožia. Okrem toho budeme podnikať náštevy do blízkej Botanickej záhrady, kde môžu spoznávať a obdivovať kvietky, rastlinky a stromy. Vtáčiky a chrobáčiky zase uvidia pri našich prechádzkach po krásnom SNP parku v Líščom údolí. Väčšie zvieratká, aj také, ktoré u nás nežijú, spoznajú počas exkurzií do Zoologickej záhrady. V teplejších mesiacoch budeme presúvať aj edukačné aktivity von. Sme zato, aby deti trávili, čo najviac času na čerstvom vzduchu. Náš dvor máme zabezpečený aj prístreškom.

Cez rok budú mať detičky rôzne zaujímavé udalosti

Ako narodeninové oslavy, besiedky, MDD, Mikuláš, športové podujatia, besedy, exkurize s odborníkmi, výchovné koncerty, výlety, divadielka a veľa zaujímavého programu. Snažíme sa o to, aby v škôlke bola rodinná komunitná atmosféra a preto cez rok máme rôzne spoločné akcie s rodičmi napr. besiedky, tvorivé dielne, opekačky a podobne.

Súkromná materská škola Múdri drobci

Sme celoročná prevádzka okrem štátnych sviatkov sme tu pre vaše detičky stále.

Prijímame deti počas celého roka.

Individuálny adaptačný proces.

Komunikácia s rodičmi je pre nás taktiež dôležitá.

Ďalej ponúkame spoluprácu s detským psychológom a logopédom.

Možnosť čerpania štátneho príspevku pre deti do 3 rokov.

Nové moderné priestory v krásnej lokalite Karlova ves.

Nakoľko stále žijeme pandemickú dobu Covid 19 zabezpečujeme častú dezinfekciu, čističku vzduchu a všetky potrebné opatrenia, aby boli detičky chránené.