Múdri drobci

Cenník

Starostlivosť o dieťa

Celodenná starostlivosť

415 Eur/Mesiac

Celodenná starostlivosť

35 Eur/Deň

Poldenná starostlivosť

320 Eur/Mesiac

Povinní predškoláci

365 Eur/Mesiac

Hodinová starostlivosť

6 Eur/Hodina

Stravovanie

Strava celodenná jednotka

4,50 Eur

Strava poldenná jednotka

3,90 Eur

Zo školného sa platí

Výlety

Výučba cudzieho jazyka

Interaktívne divadelné predstavenia

Návštevy zvieratiek v zariadení

Pomôcky a hračky

Hygienické potreby

Drobné darčeky

Logopedický screening

Príležitostná návšteva lekárov (pediater, ortopéd, psychológ, dentista a pod.)